بازدید از پروژه های عملیات اجرائی مسیل های اصلی و فرعی محور خاتون و زندان و بند انحرافی خلجوی
چاپ

جناب آقای مهندس دهقانی مدیر عامل محترم آب منطقه ای فارس با همراهی جناب آقای مهندس پردازی نماینده محترم مجری طرح انتقال آب شیراز به سروستان از قسمت های مختلف طرح عملیات اجرائی مسیل های اصلی و فرعی محور خاتون و زندان و بند انحرافی خلجوی و کانال انتقال از قبل بند تا ایستگاه پمپاژ شهرک بهاران،روز چهار شنبه یکم دی ماه 89 بازدید نمودند...