راه‌اندازی طرح آبرسانی به لامـرد از خط آبرسانی به شهرها و بنـادر حاشیه خلیج‌فـارس
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در تاریخ شانزدهم فروردین ماه 1389 با حضور مقامات و مسئولین استان جناب آقای مهندس رجاء، جناب آقای مهندس رضائیان مدیریت محترم عامل آب منطقه‌ای فارس، جناب آقای مهندس کریمی صالح معاونت محترم طرح و توسعه آب منطقه‌ ای فارس، جناب آقای مهندس انصاری‌فر مدیریت محترم آبفای استان فارس و فرماندار محترم لامرد از طرح آبرسانی به لامرد از خط آبرسانی به شهرها و بنادر حاشیه خلیج‌فارس بازدید بعمل آمد.

 

 

در این مراسم که در محل ساختمان ایستگاه پمپاژ شماره یک لامرد برگزار گردید جناب آقای مهندس اکبری، نماینده محترم مجری طرح آبرسانی به لامرد به معرفی ابعاد مختلف طرح پرداختند و در همین مراسم به صورت آزمایشی ایستگاه پمپاژ شماره یک توسط جناب آقای مهندس رجاء راه اندازی گردید. لازم به ذکر است طرح آبرسانی به لامرد از خط آبرسانی به شهرها و بنادر حاشیه خلیج فارس در شش قطعه به طول 125 کیلومتر شامل 108 لوله فولادی و 17 کیلومتر لوله نوع GRP ، 3 ایستگاه پمپاژ، 4 مخزن بتنی به ابعاد 20000، 1000 و 500 مترمکعبی و سیستم حفاظت کاتودیک و تله متری می‌باشد.