آغاز عملیات اجرای طرح شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

   روز پنج شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه 1392 طی مراسمی با حضور وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس نامجو،مدیریت محترم عامل شرکت توسعه منابع آب و

 نیروی ایران جناب آقای مهندس رضا زاده و هیئت همراه،مجری محترم طرح سد و نیروگاه چم شیر جناب آقای مهندس طرز طلب و جمعی از مقامات و مسئولین

 استان های بوشهر و خوزستان،مشاور طرح (شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس) و پیمانکاران طرح (مشارکت شرکت مهندسی توسعه آب تابان و سابیر)

 عملیات اجرای طرح شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر با دستور وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس نامجو و انفجار در محل ورودی تونل انتقال چم شیر آغاز

 گردید.

 

 شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر در استان بوشهر واقع شده و شامل اجزا متعدد و مختلفی همچون سد انحرافی تنظیمی به طول تاج 5/148 کیلومتر،تونل

انتقال به طول 7465 متر،حوضچه استغراق،لوله تغذیه تحت فشار به طول 1860 متر،نیروگاه برقابی با ظرفیت 17 مگاوات،لوله انتقال آب به طول 12030 متر و

شبکه آبیاری و زهکشی با مساحت 36794 هکتار می باشد.با اجرا و تکمیل این پروژه بزرگ ملی مواهب اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی آن باعث

 توسعه منطقه و کشور خواهد شد.