امضا قرارداد پیمانکاران طرح شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

صبح روز شنبه 14 اردیبهشت 1392 طی مراسمی در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با حضور مجری محترم

 

طرح شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر جناب آقای مهندس طرز طلب و جمعی از همکاران طرح چم شیر در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،مشاور طرح (شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس) و پیمانکاران طرح (مشارکت شرکت مهندسی توسعه آب تابان و سابیر) قرارداد احداث پروژه طرح شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر امضا و ابلاغ گردید.