بازدید از پروژه های عملیات اجرائی مسیل های اصلی و فرعی محور خاتون و زندان و بند انحرافی خلجوی
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

جناب آقای مهندس دهقانی مدیر عامل محترم آب منطقه ای فارس با همراهی جناب آقای مهندس پردازی نماینده محترم مجری طرح انتقال آب شیراز به سروستان از قسمت های مختلف طرح عملیات اجرائی مسیل های اصلی و فرعی محور خاتون و زندان و بند انحرافی خلجوی و کانال انتقال از قبل بند تا ایستگاه پمپاژ شهرک بهاران،روز چهار شنبه یکم دی ماه 89 بازدید نمودند...