تماس ها
# نام جایگاه و مقام تلفن فکس
1 شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس 07136279857 07136279859
2 مجتبی آذری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 07136279857 07136279859
3 محمد رحيم مختاري رئیس هیئت مدیره و مدیر امور نظارت 07136279857 07136279859
4 الیزابت ناصری نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر گروه پیمان و رسیدگی 07136279857 07136279859
5 شهرام پورانصاری مسئول روابط عمومی 07136279857 07136279859
6 سارا نورزاده مسئول واحد رایانه 07136279857 07136279859
7 امیررضا کرباسی مدیر گروه آبیاری و زهکشی
8 اردوان شهبازی مدیر گروه زمین شناسی و ژئوتکنیک
9 عزت اله حضرتی مدیر گروه آب و فاضلاب
10 عفیفه احمدی مدیر گروه مطالعات پایه